Liên hệ

Liên hệ đặt bàn

  1. * Please enter your name.
  2. * Please enter the message.
Bạn muốn đặt bàn trước hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ

Địa chỉ:  Nhà Hàng Nam Bộ

4 Chome-18-5 Tsurumichūō
Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 230-0051
Japan

Phone : (+81) 045-521-0837

E-mail : quannambo@gmail.com